اسباب بازی فیجت ضد استرس


فیجت ضد استرس ، توپ ضد استرس ، پاپیت های سیلیکونی ، فیجت ها زیر مجموعه از گجت هایی است که با عنوان وسایل سرگرم کننده و ضد استرس شناخته میشوند.


این اسباب بازی های جالب برای بزرگسالان در همه رده های سنی کاربرد دارد.

روانشناسان بسیاری در دنیا معتقدند این گونه وسایل سرگرمی ( فیجت ) برای تمرکز و کاهش اضطراب و فشار عصبی (استرس) مفید میباشد.

کاربرد فیجت

فیجت ها ، شبیه اسفنج هستند و بافتی نرم دارند. بنابراین به راحتی در دستان کودک شما قرار می‌گیرند.

از نظر روانشناسان، بازی با فیجت باعث می‌شود تا نگرانی‌ها و اضطراب‌های درونی کودک کاهش یابد.

کاربرد اسپینر و فیجت ها ، ایجاد نوعی آرامش با حرکت و تعامل با آن اسباب بازی است .

محققان میگویند این فیجت ها برای بچه ها مفید اند . 

آیا شما هم مرتب ناخن خود را میجوید یا با موبایل خود بازی میکنید و آن را میچرخانید ؟ یا پایتان را مثل مسگرها تکان می دهید ؟! دست نگه دارید ! با خرید از کارهای زشت قبل دست بر می دارید و با حرکت آن روی میزتان به آرامش میرسید .